Popiersie generała Stefana Hubickiego

Popiersie generała Stefana Hubickiego z brązu postało na zlecenie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w Łodzi.
Wysokość rzeźby 110cm. Autorem jest artysta rzeźbiarz Marcin Mielczarek, który wybrał piękny rudo-czerwony kolor patyny. Popiersie powstało w 2018r.
Poniżej krótka biografia generała zamieszczona na stronie internetowej http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/1_146.html
„Gen. bryg. dr med. Stefan HUBICKI był osobą szczególnie zasłużoną dla Sił Zbrojnych i obronności państwa. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w 1925 roku obronił pracę doktorską.
W czasie wojny polsko-radzieckiej w 1920 roku był Szefem Służby Sanitarnej kilku związków taktycznych i operacyjnych. Za wykazane męstwo i poświęcenie otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe i wojskowe w tym Krzyż Virtuti Militari V klasy, Krzyż Orderu Odrodzenia Polski IV klasy, Krzyż Niepodległości z Mieczami oraz Krzyż Walecznych.

Z chwilą powstania w niepodległej Polsce instytucjonalnych form kształcenia wojskowych służb medycznych włączył się aktywnie w proces ich organizowania i funkcjonowania. W tym powstałej w 1922 roku Wojskowej Szkoły Sanitarnej, której został Komendantem.

Po powołaniu Oficerskiej Szkoły Sanitarnej w latach 1926-1928, pełnił funkcję jej Komendanta, a po zmianie nazwy na szkołę Podchorążych Sanitarnych – dowodził szkołą do 30 września 1929 roku. 1 stycznia 1928 Prezydent RP Ignacy Mościcki awansował go do stopnia generała brygady. Był autorem wielu prac naukowych z medycyny wojskowej.”