Tablica upamiętniająca

Tablica wykonana na zlecenie Urzędu Gminy Jerzmanowa, dla upamiętnienia 25-lecia istnienia Samorządu Terytorialnego w Polsce.