Tablica pamiątkowa Marian Schwartz

Tablica pamiątkowa Marian Schwartz.
Kilka słów historii.
Syn Brunona Schwartza, właściciela zakładu malarskiego, i Jadwigi z Buszkowskich. W zakładzie ojca poznał pierwsze tajniki rzemiosła artystycznego. Ukończył Szkolę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu na dwóch wydziałach – Wydziale Malarstwa Dekoracyjnego i Witrażownictwa oraz na Wydziale Architektury Wnętrz. Następnie po odbyciu służby wojskowej w Śremie i w Bielsku powrócił w 1930 roku do rodzinnego Obrzycka. W tym też roku projektował na Międzynarodową Wystawę Turystyczną i Komunikacyjną w Poznaniu stoisko dla Rzymu. Brał aktywny udział w regionalnym życiu kulturalnym. Należał do klubu artystyczno – literackiego „Wietrzne pióro” w Szamotułach.
O Marianie Schwartzu napisano kilka prac dyplomowych i magisterskich. Zmarł w wieku 94 lat. Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Obrzycku. Za twórczość plastyczną, działalność oświatową i kulturalną wyróżniono go między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania oraz Rady Postępu Pedagogicznego.