STK Ibiza elewacja restauracji

Elewacja restauracji w Hiszpanii. Wszystkie elementy frezowane w naszej pracowni. Prace zakończone montażem w Hiszpanii.