Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej Bitwa pod Komarowem

Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej powstaje w naszej pracowni od 2019 roku.
Przedstawiamy klika zdjęć z prac w toku nad wykonaniem pomnika.
Powstanie wkrótce POMNIK CHWAŁY KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ W WOLICY ŚNIATYCKIEJ.
Krótka historia:
W 1936 roku powstał Komitet Budowy Pomnika Chwały i Artylerii Konnej, który mial powstać z Wolnicy Śniatyckiej. W tym samym roku ogłoszono konkurs na projekt pomnika. Konkurs wygrał architekt Borys Zinselring. Autor pomnika pod Olszynką Grochowską.
Druga wojna światowa zniweczyła plany. W PRL zarówno historia bitwy jak i pomnika była tematem zakazanym. W latch 80 tych społeczność Komarowa uczciła bitwę skormnym pomnikiem.
Incjatywa odbuwody pomnika ożyła w roku 2006. Za sprawą pasjonatów historii rozpoczęto poszukiwanie dokumentacji. Poszukiwania spełzły na niczym w związku z tym powstały szkice wykone przez Weronikę Kobylińską oraz Tomasza Dudka...
Autorami Pomnika jest Tomasz Dudek i Konrad Głuchowski a autorami rzeźb są Tomasz Radziewicz i Artur Wochniak.
Całą historię Państwo przeczytają na stronie:
www.bitwapodkomarowem.pl