Popiersie gen. Stefana Hubickiego

Rzeźba autorstwa Marcina Mielczarka, przedstawia gen. bryg. dr med Stefana Hubickiego. Odlana z brązu. Wykonana w sierpniu 2018 oku oraz zamontowany w Kompleksie Wojskowym w Łodzi.